Hoffmann Diensten (4)

Veiligheid boven alles...

Noodverlichting is verlichting die in werking treedt, wanneer de normale verlichting als gevolg van een stroomstoring uitvalt. De noodverlichting wordt daarom gevoed met een bron die onafhankelijk is van de bron die de normale verlichting voedt. De aanwezigheid van noodverlichting helpt in een belangrijke mate mee om een veilige situatie voor bezoekers, bewoners en/of werknemers te creëren. Met behulp van een goed functionerende noodverlichting kunnen risicovolle werkzaamheden veilig worden beëindigd bij stroomuitval. Daarnaast kunnen hulp- en blusmiddelen worden gelokaliseerd en gebruikt, en tenslotte kan men de vluchtroute vinden en deze veilig naar de uitgang volgen.

Goed werkende noodverlichting  is van groot belang. Jaarlijkse controle en onderhoud van en aan de noodverlichting is verplicht. Dit is onder andere vastgelegd in het Gebruikbesluit 2008. Daarnaast wordt er geëist dat de aanwezige noodverlichting goed functioneert.

Bij het jaarlijks onderhoud wordt er met name naar de volgende punten gekeken:
a. Inspectie van de functionaliteit. Hierbij vindt een visuele inspectie plaats op beschadigingen, vervuiling en veroudering. Waar nodig wordt dit gecorrigeerd. Ook wordt het pictogram gecontroleerd.
b. Testen van de functionaliteit. Hierbij wordt gecontroleerd of de lamp en het armatuur technisch nog goed functioneren en in werking treden bij spanningsuitval.
c. Testen van autonomie van de accu. Er vindt een controle plaats of het armatuur nog een autonomie behaalt van 1 uur door het spanningsloos maken van de installatie.

Naar aanleiding van de bevindingen, zullen er reparaties plaatsvinden. Tevens maken en houden wij een logboek (met o.a. daarin vermeld al de noodverlichtingsarmaturen)  voor u bij. De gecontroleerde armaturen worden voorzien van een controle-sticker.

Onze diensten

Neem contact op

Kunnen wij iets voor u betekenen of heeft u een vraag over een van onze diensten? Neem dan gerust contact op!

Verzenden