rie

Weet waar de risico's liggen in uw bedrijf...

Wij hebben de kennis en ervaring om een Risico Inventarisatie en Evaluatie voor uw bedrijf op te stellen.

De RI&E vormt als het ware de basis van uw arbobeleid. Pas als u weet waar de risico’s liggen in uw bedrijf en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, kunt u de juiste maatregelen nemen.

Een RI&E bestaat in feite uit 2 hoofdpunten: een lijst met alle gezondheids- en veiligheids risico’s in uw onderneming, en een plan van aanpak met oplossingen daarvan.

De RI&E is verplicht voor iedere ondernemer met personeel.

Neem contact op

Kunnen wij iets voor u betekenen of heeft u een vraag over een van onze diensten? Neem dan gerust contact op!

Verzendenformulier