HOFFMANN gereedschapskeuringen


 

De ARBO wet schrijft voor dat de werkgever voor veilig gereedschap dient te zorgen.

NEN-EN 50110 en de derde druk NEN 3140 geeft een richtlijn omtrent de controle van elektrische arbeidsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen, verplaatsbare leidingen en verplaatsbare elektrische werktuigen.

HOFFMANN gereedschapskeuringen controleert uw arbeidsmiddelen en machines volgens NEN normering:

Periodieke controle

Volgens de NEN 3140 dienen arbeidsmiddelen en verplaatsbare werktuigen periodiek gecontroleerd te worden op veiligheid. De frequentie is jaarlijks of nader te bepalen (inspectieinterval).

Elektrische arbeidsmiddelen:

 •   elektrische handgereedschappen
 •   verplaatsbare elektrische meetinstrumenten
 •   handlampen en andere verplaatsbare lampen
 •   geļsoleerd handgereedschap, persoonlijke bescherming
 •   verplaatsbare leidingen en haspels
 •   toestellen zoals koelkasten, koffiezetters, PC's, laboratorium apparatuur, stofzuigers, printers
 •   elektrische machines algemeen

Verplaatsbare elektrische werktuigen:

 •   betonmolens en pompen
 •   lastransformatoren en bouwkasten
 •   buig-, zaag- en afkortmachinesomhoog

Inspectie

Deze arbeidsmiddelen en verplaatsbare werktuigen dienen volgens de NEN 3140 3e druk (bepaling 5.3.3.102) periodiek gecontroleerd te worden. De keuring bestaat uit een visuele controle en een controle door meting.omhoog

Visuele controle

Bij de visuele controle wordt gekeken of

 •   de aansluitleidingen of verplaatsbare leidingen niet zijn beschadigd of hersteld
 •   de aansluitleidingen deugdelijk en onbeschadigd in stekker of koppelcontactstop zijn binnengeleid
 •   er geen tekenen van te hoge temperatuur zijn
 •   de bedieningsorganen of huis geen gebreken vertonen die de veiligheid in gevaar brengen
 •   de gereedschappen schoon en droog zijn
 •   de hulpmiddelen, bedieningsorganen en schakelaars niet beschadigd zijn
 •   Checklist Richtlijn Arbeidsmiddelenomhoog

Controle door meting

Bij deze inspectie worden de volgende punten gecontroleerd:

 •   isolatieweerstand van het arbeidsmiddel
 •   weerstand beschermingsleiding
 •   werking aardlekbeveiliging door testknop
 •   functietest/vermogen/lekstroom
 •   kalibratieomhoog

Testcertificaat

De restultaten van de visuele controle en controle door meting worden vastgelegd op een testcertificaat (zie voorbeeld). Tevens wordt het te keuren apparaat voorzien van een goedkeuringssticker met datum voor volgende kalibratie of keuring.omhoog


Contact:  hoffmanngereedschap@hetnet.nl - tel: 0525 685829 - fax: 0525 686193 - Doornenkamp 23, 8085 PT Doornspijk
Copyright © 2005 Hoffmann Gereedschapskeuringen
Laatst bijgewerkt: 26 August 2005